Vård- och omsorgsboendet på Stockholms Sjukhem består av 99 moderna lägenheter med centralt läge på Kungsholmen. Vi är ett privat vård- och omsorgsboende som ägs och drivs av en stiftelse utan vinstsyfte.


Stockholms Sjukhem har erbjudit vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka i en stimulerande och hemlik miljö sedan 1867. I stiftelsens stadgar står att vi ska ersätta saknaden av ett gott hem. Vi sätter stort värde på vår historia och vår långa erfarenhet. Med historien i ryggen, riktar vi oss mot framtiden.

Vård- och omsorgsboendet har 99 lägenheter fördelade på fem våningsplan och elva boendegrupper. Det är nio lägenheter i varje boendegrupp.  Läs mer om de olika boendegrupperna via länkarna till höger. 

Vi vill tillsammans med dig och dina närstående hjälpa dig att leva ditt liv på bästa sätt. Vårt sätt att arbete präglas av värdighet och välbefinnande och utgår från våra värderingar: omtanke, respekt och kunskap samt den nationella värdegrunden för äldreomsorg. Delaktighet är viktigt för oss och vi vill att du så långt du kan är delaktig i det som är din dag.

I Stockholms Sjukhems kvalitetsredovisning kan du läsa om vårt arbete med en god och säker vård och omsorg. Ta del av vår årliga kvalitetsredovisning.