Stockholms Sjukhem är en stiftelse utan vinstsyfte som har gett stockholmarna sjukvård och omsorg sedan 1867. Vår grundidé – att ge vård och omsorg av högsta kvalitet till långvarigt eller obotligt sjuka – är densamma idag som när vi startade.

Vi erbjuder vård inom en rad olika områden: avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrik, palliativ vård, rehabilitering, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Vi har även en egen forskningsenhet. Stockholm Sjukhem är kvalitetscertifierade och miljöcertifierade.

Idag är vi närmare 900 medarbetare inom olika yrkeskategorier. Verksamheten växer och vi söker fler medarbetare, för både tillsvidareanställning och sommarvikariat. Vill du arbeta i en verksamhet präglad av omtanke, respekt och kunskap? Välkommen att bli en av oss!