Filer för nedladdning

Här finns rapporter, dokument och broschyrer mm om palliativ vård. 
Respektive författare ansvarar själv för text och innehåll till de filer som finns för nedladdning.

Senast uppdaterad: 13 mars 2018