Utbildning

FoUU-enheten bedriver utbildning både för egna medarbetare och externa kunder. Utbildning är prioriterat och viktigt för oss, det är genom kunskap vi kan säkerställa hög kvalitet på vår vård.

De externa utbildningsinsatserna är både praktiska och teoretiska utbildningsmoment. Våra medarbetare medverkar bland annat som föreläsare på Karolinska Institutets läkarutbildning och som handledare i den verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för blivande undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster mfl.

Vi tar emot läkare i ST-programmet, både på Kungsholmen (inom rehabilitering och palliativ vård) och på Brommageriatriken. Vi tar även emot AT-läkare vid vår husläkarmottagning.

Bland de mer teoretiska utbildningsaktiviteter vi erbjuder finns studentvald kurs i palliativ medicin på Karolinska Institutets läkarutbildning (termin 11). Kursen har initierats av Stockholms Sjukhem. Vi ger även en specialistkompetenskurs, ST-kurs, för läkare i palliativ medicin.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2016