Tillbaka till alla aktiviteter

Forskning för nyskapande äldrevård

Plats: Magnus Huss aula
Tid: 20 november 2017 kl 13:30 - 20 november 2017 kl 16:30

Måndagen den 20 november arrangerar Stockholms Sjukhem ett symposium med invigning av jubileumsprogrammet ”Forskning för nyskapande äldrevård”.

Vi möter sköra äldre i alla våra verksamheter – från primärvård, avancerad sjukvård i hemmet, geriatrisk vård, rehabilitering och palliativ vård till äldreomsorg. Stiftelsens styrelse har därför beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forsknings- och utvecklingsprogram för nyskapande äldrevård. En unik satsning som ger möjlighet att bryta ny mark och förbättra kunskapsläget för en angelägen grupp i samhället – de multisjuka äldre. Här kan du läsa mer om forskningsprogrammet.

Symposiet är endast för inbjudna gäster.

Program

13.30 – 14.00, Kaffe och 150-årstårta serveras i foajén, Magnus Huss aula

14.00 – 14.10, Sjukhusdirektör Karin Thalén hälsar välkomna.

14.10 – 14.30 Ewa Ställdal, styrelseledamot och ordförande för Stockholms Sjukhems FoUU-kommitté, och Erik Sundström, FoUU-chef, presenterar Stockholms Sjukhems jubileumsprogram "Forskning för nyskapande äldrevård"

14.30 – 15.20 Forskning med fokus på skörhet och smärta: Aktuella forskningsprojekt inom jubileumsprogrammets presenteras av professor Miia Kivipelto och professor Peter Strang

15.20 – 15.40 Paus med musik

15.40 – 16.20 Framtidsspaning – "Hur kan innovation och forskning främja hälsa för äldre i framtiden". FoUU-chef Erik Sundström leder ett samtal med inbjudna gäster: Daniel Forslund (L), Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting. Nina Rawal, ansvarig för Life Science på Industrifonden och principal vid Stockholms Sjukhem. Marianne Reimers, överläkare på Brommageriatriken och forskare vid Karolinska Institutet. Inger Ros, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung. Monica Winge, affilierad forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms Universitet och principal vid Stockholms Sjukhem. Britt Östlund, professor i Teknisk Vårdvetenskap vid KTH, Skolan för Teknik och Hälsa.

16.20 – 16.30 FoUU-kommitténs ordförande Ewa Ställdal avslutar och summerar.

Tillbaka till alla aktiviteter