Tillbaka till alla aktiviteter

Svenska specialistkursen i palliativ medicin-FULLTECKNAD

Plats: Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22
Tid: 16 oktober 2017 kl 09:00 - 19 oktober 2017 kl 16:00

Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem arrangerar den första delkursen i den nystartade svenska specialistkursen i palliativ medicin. Fyra olika delkurser kommer att ges i landet under ett år. Delkurs 1 täcker in delmål c1, c3-c5 i målbeskrivningen för palliativ medicin.

Innehåll, Delkurs 1
Kursen består av föreläsningar, falldiskussioner och grupparbeten. Här kan du ta del av kursinbjudan.

Teman under kursen:

  • Introduktion till palliativ medicin, palliativt förhållningssätt
    Symtomlindring – smärta, luftvägssymtom, gastrointestinala symtom, ångest, konfusion, mindre vanliga symtom
  • Prognostisering, kakexi, döendet
  • Akuta tillstånd vid livshotande sjukdom
  • Avsluta läkemedelsbehandling

Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen avslutas med examination i form av presentation av patientfall i smågrupper.

Kursansvariga
Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare
Båda vid Palliativt Centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Målgrupp
I första hand ST-läkare i palliativ medicin

Anmälan: Senast 4 september 2017. OBS! Kursen är fulltecknad, ny kurs ges hösten 2018.
Anmälan görs till: monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se
I anmälan anges arbetsplats, fakturaadress, ev. specialkost samt prioriteringsgrupp. Antalet platser är begränsat.
Pris: 7 000 SEK exkl moms. Lunch, för- och eftermiddags- fika, en kursmiddag samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Frågor? Kontakta kursadministratör Marie-Louise Ekeström:
marie-louise.ekestrom@stockholmssjukhem.se

Mer information
För information om examination, krav för godkänd kurs, kurslitteratur, prioriteringsordning vid antagning till kursplats samt preliminärt schema hänvisas till information om specialistkursen på www.sfpm.se

Tillbaka till alla aktiviteter