‹ Tillbaka till alla nyheter

Bra idéer uppmärksammades med innovationspris

29 november 2017

Att stimulera kunskapsspridning mellan arbetskamrater och att skapa ett utegym för boende och patienter. Två bra idéer från våra medarbetare på Stockholms Sjukhem som tog hem första- och andrapris av Stockholms Sjukhems Innovationspris 2017.


Stockholms Sjukhems Innovationspris delades ut på jubileumsbanketten i Stadshuset. Priset instiftades tidigare i år och totalt hade 16 förslag/idéer nominerats i denna första utlysning. De vinnande bidragen stimulerar kunskapsspridning internt och bidrar till att höja kvaliteten för boende och patienter.

Vinnare: Måndagsklubben

– Idén till måndagsklubben kom upp då ökade kunskaper inom bland annat sårvård och stomivård efterfrågats av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Eftersom externa utbildningar i sårvård har fokus på trycksår och landets enda utbildning i omvårdnad av stomier är pausad, tog Nina Stenström initiativet att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, berättar Agneta Björkman, enhetschef på avd 3. Då vi såg att dessa utbildningstillfällen var välbesökta och uppskattade av medarbetarna identifierades fler områden aktuella för måndagsklubben. I samband med ISO-certifieringen våren 2017 fick vi positiv feedback på vårt sätt att arbeta med, enligt deras benämning "intern kunskapsdelning", via måndagsklubben.

–Tillsammans har vi nu tagit måndagsklubben ytterligare ett steg och inkluderat hela teamet för att sprida både evidensbaserade och erfarenhetsbaserade kunskaper. Måndagsklubben är ett strukturerat sätt att arbeta med intern kunskapsdelning. Vi tillvaratar hela teamets kunskap och erfarenhet. Detta leder till snabb, effektiv och kostnadsneutral kompetenshöjning som kommer patienterna tillgodo och ökar arbetsglädjen för personalen, förklarar Agneta.

Juryns motivering:
"Första priset går till en vårdnära innovation som stimulerar kunskapsspridning mellan arbetskamrater. En innovation som belyser frågor som är angelägna för flera professioner och bidrar till kompetensutveckling och teamkänsla – samtidigt som den stödjer evidensbaserad verksamhet, vilket är en viktig del i en kunskapsorganisation som Stockholms Sjukhem. Detta är också en idé som kan spridas till alla våra verksamheter."

Pristagare: Agneta Björkman och Nina Stenström, avdelning 3 kirurgisk rehabilitering. Första priset belönas med 40 000 kr.

Vinnare av 2:a-priset

Andrapris: Utegym för boende och patienter

Förslaget handlar om att skapa förutsättningar för boende, patienter och personal att ännu bättre utnyttja Stockholms Sjukhems park. Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna på avd 9, Kungsholmsgeriatriken, skriver så här i sin nominering:

"Parken är mycket uppskattad av våra patienter och vi försöker utnyttja den i så stor utsträckning som möjligt för bland annat gångträning, trappträning, balansträning samt rekreation för de som har svårt att själva ta sig ut. Många av våra patienter har vårdats under lång tid och har inte haft möjlighet att komma ut i friska luften. När vi är ute i parken har tanken slagit oss att den har potential att bli ännu bättre med ytterligare användningsområden. Vi önskar att det finns möjlighet till större variation av träning och tror att ett anpassat utegym skulle göra succé! Träningsredskapen bör vara enkla och säkra.

Juryns motivering:
"Andra priset går till en idé som är påtagligt kvalitetshöjande för boende och patienter. Förslaget är att skapa ett utegym för boende och patienter i Stockholms Sjukhems park. Förslaget går att genomföra inom ett rimligt tidsperspektiv och resultatet från användningen av utegymmet kan spridas regionalt och nationellt."

Pristagare: Annica Blix, Malin Dandanell, Johanna Holfve, Sunna Koskinen, Helena Lindström, Alexandra Olsson, Calle Segerström och Petri Ämtö. De är alla paramedicinare och jobbar på avdelning 9, Kungsholmsgeriatriken. Andra priset belönas med 20 000 kr.  

‹ Tillbaka till alla nyheter

Senast uppdaterad: 29 november 2017