‹ Tillbaka till alla nyheter

Brommageriatriken byter namn till Stockholms Sjukhem Geriatrik

11 januari 2018

Den 1 februari 2018 blir Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem. All geriatrisk vård kommer då att samlas under namnet Stockholms Sjukhem Geriatrik.

Vår geriatriska verksamhet på Kungsholmen och i Bromma byter namn till Stockholms Sjukhem Geriatrik från och med februari. Vi kommer att erbjuda samma vård som tidigare, men förändringen innebär att geriatrikens vårdavdelningar får nya namn.

– Vi byter namn på geriatrikavdelningarna för att undvika förväxling med våra vårdavdelningar på Kungsholmen, säger Marianne Spiik, kommunikationschef på Stockholms Sjukhem.

Nuvarande namn        Nytt namn 1 februari
Avdelning 1                   Avdelning 11
Avdelning 2                   Avdelning 12
Avdelning 3                   Avdelning 13
Avdelning 4                   Avdelning 14
Avdelning 5                   Avdelning 15
Avdelning 9*                 Avdelning 16

*Kungsholmsgeriatriken

Rehabcentrum Bromma får nytt namn
Även Rehabcentrum Bromma kommer att byta namn den 1 februari 2018 till Primärvårdsrehab Bromma. Detta för att ha en enhetliga namn både i Bromma och på Kungsholmen.

‹ Tillbaka till alla nyheter

Senast uppdaterad: 11 januari 2018