‹ Tillbaka till alla nyheter

Unikt konstprojekt hjälper äldre att kommunicera

15 september 2017
Ylva Trapp, konstnär och pedagog, pekar på en färgglad akvarell på väggen som är upphängd inne i aktivitetsrummet. 
– Vad tror ni det föreställer, frågar hon de patienter som kommit för att vara med på dagens Konstgöra på geriatriken.
Det blir dialog runt motivet som är målat av konstnären Primus Mortimer Pettersson. Kanske kan det vara ett varmt ställe i Spanien, eller kan det vara Australien som porträtteras, idéerna är många. När tavlan har diskuterats en stund är det dags för deltagarna är själva fatta tag i penslarna. Stora vita papper sprids ut över ett bord och akvarellfärger ställs fram.
Del av större projekt
Konstgöra är en del av det treåriga projektet Medvaro som startade 2016. Projektets syfte är att stärka konstens roll på Stockholms Sjukhem och lyfta fram den som en viktig resurs i mötet mellan patienter och personal.  Det är relativt vanligt att man arbetar med konst inom äldreomsorg och rehabilitering, men att använda sig av det inom sjukvården är unikt.
Annette Lundborg är avdelningschef på den geriatriska avdelningen på Kungsholmen, hon är den som har varit drivande till att få in Konstgöra som ett regelbundet inslag.
– Det är otroligt uppskattat hos patienterna och har stor betydelse på många olika plan. I förlängningen ser jag möjligheter till att kunna använda patienternas berättelser som uppstår i skapandet och samtalen i arbetet med personcentrerad vård. 
Tanken med personcentrerad vård är att synliggöra hela personen och tillgodoseende även andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som de fysiska. Ylva Trapp håller med om att konsten kan bidra till det:
– Jag har upplevt att de som har svårigheter att kommunicera öppnar upp med hjälp av konst. Att måla blir ett annat sätt att uttrycka sig och många av patienterna glömmer till och med bort att de har ont.
Kommande utställning
I samband med ronden på geriatriken går personalen igenom vilka patienter som tänkas kan vara intresserade att vara med på Konstgöra som hålls en gång i veckan.
– Här möter jag oftast olika personer varje gång och det i sig är en utmaning som jag tycker är spännande. Att försöka få till ett samtal och sedan se hur någon börjar måla är härligt, säger Ylva Trapp.
Utöver Konstgöra ordnas även konststunder på Stockholms Sjukhems äldreboende i samarbete med Nationalmuseum där patienter får samtala om den konst som finns i verksamheten. En liten bokguide har också tagits fram till en del av alstren som finns utplacerade runt i hela verksamheten på Kungsholmen.  
– Och när vi firar 150 år i november kommer det att vara en utställning i vår restaurang på Kungsholmen med del av patienternas alster, säger Ylva Trapp. 
Ylva Trapp, konstnär och pedagog Annette Lundborg, enhetschef för avdelning 9 geriatriken Kungsholmen.

Ylva Trapp, konstnär och pedagog

Annette Lundborg, enhetschef för avdelning 9 geriatriken Kungsholmen.   


Just nu pågår det treåriga konstprojektet Medvaro på Stockholms Sjukhem. Konstgöra är en del av projektet där patienter på geriatriken får skapa och analysera konst.
  

Ylva Trapp, konstnär och pedagog, pekar på en färgglad akvarell på väggen som är upphängd inne i aktivitetsrummet. 
– Vad tror ni det föreställer, frågar hon de patienter som kommit för att vara med på dagens Konstgöra på geriatriken.
Det blir dialog runt motivet som är målat av konstnären Primus Mortimer Pettersson. Kanske kan det vara ett varmt ställe i Spanien, eller kan det vara Australien som porträtteras, idéerna är många. När tavlan har diskuterats en stund är det dags för deltagarna att själva fatta tag i penslarna. Stora vita papper sprids ut över ett bord och akvarellfärger ställs fram.

Del av större projekt
Konstgöra är en del av det treåriga projektet Medvaro som startade 2016. Projektets syfte är att stärka konstens roll på Stockholms Sjukhem och lyfta fram den som en viktig resurs i mötet mellan patienter och personal. Det är relativt vanligt att man arbetar med konst inom äldreomsorg och rehabilitering, men att använda sig av det inom sjukvården är unikt.

Annette Lundborg är avdelningschef på den geriatriska avdelningen på Kungsholmen, hon är den som har varit drivande till att få in Konstgöra som ett regelbundet inslag.
– Det är otroligt uppskattat hos patienterna och har stor betydelse på många olika plan. I förlängningen tror jag att man kan använda patienternas berättelser som uppstår i skapandet och samtalen i arbetet med personcentrerad vård. 

Tanken med personcentrerad vård är att synliggöra hela personen och tillgodoseende även andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som de fysiska. Ylva Trapp håller med om att konsten kan bidra till det:
– Jag har upplevt att de som har svårigheter att kommunicera öppnar upp med hjälp av konst. Att måla blir ett annat sätt att uttrycka sig och många av patienterna glömmer till och med bort att de har ont.

Kommande utställning
I samband med ronden på geriatriken går personalen igenom vilka patienter som tänkas kan vara intresserade att vara med på Konstgöra som hålls en gång i veckan.
– Här möter jag oftast olika personer varje gång och det i sig är en utmaning som jag tycker är spännande. Att försöka få till ett samtal och sedan se hur någon börjar måla är härligt, säger Ylva Trapp.

Utöver Konstgöra ordnas även konststunder på Stockholms Sjukhems äldreboende i samarbete med Nationalmuseum där patienter får samtala om den konst som finns i verksamheten. En liten bokguide har också tagits fram till en del av alstren som finns utplacerade runt i hela verksamheten på Kungsholmen.  
– Och när vi firar 150 år i november kommer det att vara en utställning i vår restaurang på Kungsholmen med en del av patienternas verk, säger Ylva Trapp. 

‹ Tillbaka till alla nyheter

Senast uppdaterad: 15 september 2017