‹ Tillbaka till alla nyheter

Vi uppmärksammar Internationella Alzheimerdagen

20 september 2017

Nu på torsdag, den 21 september, är det Internationella Alzheimerdagen. Marianne Andersson, biträdande chef- och Silviasjuksköterska på Minnesmottagningen ger svar på några av de vanligaste frågorna de brukar få om sjukdomen.

Marianne Andersson, biträdande chef- och silviasjuksköterska på Minnesmottagningen
Marianne Andersson, biträdande chef- och Silviasjuksköterska på Minnesmottagningen  

Alzheimer är den vanligaste demenssjukdomen. Stockholms Sjukhems minnesmottagning i Bromma tog emot 460 personer för utredning av minnesproblem förra året.

Vad ska man göra om man misstänker att någon har problem med minnet? 
- Det kan vara lite olika, bästa sättet är att börja prata med personen om han eller hon själv upplever några minnesnedsättningar. Det är enklare för oss att hjälpa om man tycker att man har problem. Man ska inte känna att man tvingas hit, allt ska ske med respekt för den som blivit drabbad. Mycket handlar om att avdramatisera och att man inte ska känna sig överkörd, det är personens utredning och inte de anhörigas. En del söker sig naturligtvis själva hit också. 
Har ni möjlighet att göra hembesök? 
- Nej, egentligen inte, men ibland finns det ett behov om en patient inte vill kännas vid sin problematik och då kan vi behöva komma hem till dem för att göra ett första besök. PÅ så sätt kan vi skapa ett förtroende och sedan påbörja en utredning. 
Hur kommer man till er? 
- Vi vill gärna att man först går via vårdcentralen, där gör de en utredning som utgår från de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det är bra att man har gjort en hjärnröntgen, tagit vissa prover och genomgått ett screeningtest som utgår från ett formulär där en sjuksköterska ställer frågor. Sedan vill vi gärna att man har fått besök av en arbetsterapeut som har gjort fördjupade kognitiva och praktiska tester hemma. 
Vad hjälper ni till med?
- Vi gör ytterligare en minnesutredning om husläkaren inte har hittat något avvikande. Här kan man exempelvis få göra en mer avancerad hjärnröntgen med magnetkamera och EEG som läser av hjärnvågorna och på så sätt upptäcker vissa demenssjukdomar. Våra neuropsykologer gör även omfattande tester där de går igenom många olika områden som berör olika delar av hjärnan. Man kan säga att det liknar IQ-tester till viss del men omfattar även andra övningar. 
Hur lätt är det att se att någon börjat bli dement? 
- Det kan vara svårt att upptäcka minnesproblematik, man kan ha levt länge med en försämring och lärt sig att hela tiden kompensera. Fast våra tester är så omfattande att de visar om det finns något som måste följas upp. 
Vad finns det för hjälp mot alzheimer?
- Idag finns det symtomlindrande medicin. Många upplever att de får lättare att hänga med i samtal och då vågar prata mer och blir levnadsgladare efter att de fått medicin.  Och ju tidigare man får en diagnos desto bättre.  Att vara aktiv och sysselsätta sig är också viktigt, att bara sitta hemma är inte bra. 
Har ni stöd till närstående? 
- Ja, närstående kan få stödsamtal och vara med i anhöriggrupper. Det är skönt att få hjälp så man inte känner sig så ensam i den stundtals kaotiska vardagen. Vi kan även ta kontakt med kommunen och ordna med exempelvis dagverksamhet så det blir en meningsfull tillvaro för patienten och även avlastning för den anhörige. 

Vad ska man göra om man misstänker att någon har problem med minnet? 

– Det kan vara lite olika, bästa sättet är att börja prata med personen om han eller hon själv upplever några minnesnedsättningar. Det är enklare för oss att hjälpa om man tycker att man har problem. Man ska inte känna att man tvingas hit, allt ska ske med respekt för den som blivit drabbad. Mycket handlar om att avdramatisera och att man inte ska känna sig överkörd, det är personens utredning och inte de anhörigas. En del söker sig naturligtvis själva hit också. 

Har ni möjlighet att göra hembesök? 

– Nej, egentligen inte, men ibland finns det ett behov om en patient inte vill kännas vid sin problematik och då kan vi behöva komma hem till dem för att göra ett första besök. På så sätt kan vi skapa ett förtroende och sedan påbörja en utredning. 

Hur kommer man till er? 

– Vi vill gärna att man först går via vårdcentralen, där gör de en utredning som utgår från de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Det är bra att man har gjort en hjärnröntgen, tagit vissa prover och genomgått ett screeningtest som utgår från ett formulär där en sjuksköterska ställer frågor. Sedan vill vi gärna att man har fått besök av en arbetsterapeut som har gjort fördjupade kognitiva och praktiska tester hemma. 

Vad hjälper ni till med?

– Vi gör ytterligare en minnesutredning om husläkaren inte har hittat något avvikande. Här kan man exempelvis få göra en mer avancerad hjärnröntgen med magnetkamera och EEG som läser av hjärnvågorna och på så sätt upptäcker vissa demenssjukdomar. Våra neuropsykologer gör även omfattande tester där de går igenom många olika områden som berör olika delar av hjärnan. Man kan säga att det liknar IQ-tester till viss del men omfattar även andra övningar. 

Vad finns det för hjälp mot alzheimer?

– Idag finns det symtomlindrande medicin. Många upplever att de får lättare att hänga med i samtal och då vågar prata mer och blir levnadsgladare efter att de fått medicin. Och ju tidigare man får en diagnos desto bättre.  Att vara aktiv och sysselsätta sig är också viktigt, att bara sitta hemma är inte bra. 

Hur lätt är det att se att någon börjat bli dement? 

– Det kan vara svårt att upptäcka minnesproblematik, man kan ha levt länge med en försämring och lärt sig att hela tiden kompensera. Fast våra tester är så omfattande att de visar om det finns något som måste följas upp. 

Har ni stöd till närstående? 

– Ja, närstående kan få stödsamtal och vara med i anhöriggrupper. Det är skönt att få hjälp så man inte känner sig så ensam i den stundtals kaotiska vardagen. Vi kan även ta kontakt med kommunen och ordna med exempelvis dagverksamhet så det blir en meningsfull tillvaro för patienten och även avlastning för den anhörige. 

Kortfakta

På Minnesmottagningen arbetar läkare som är specialiserade inom geriatrik med inriktning på demenssjukdomar. Här finns även arbetsterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor och neuropsykologer. Patienterna ska vara över 65 år för att få komma till verksamheten.

Här kan du läsa mer om Minnesmottagningen och hitta kontaktuppgifter

‹ Tillbaka till alla nyheter

Senast uppdaterad: 20 september 2017