‹ Tillbaka till alla nyheter

Medicinsk yoga

31 mars 2011

Patienter på Rehabcentrum och inom palliativ vård kan sedan våren 2011 erbjudas medicinsk yoga på Stockholms Sjukhem. Forskning i ämnet visar på många positiva effekter och allt fler enheter inom den svenska hälso- och sjukvården använder medicinsk yoga som komplement till traditionell behandling.

Vad är medicinsk yoga?

Medicinsk yoga är en mjuk, dynamisk yogaform som bygger på ett system för fysisk, mental och andlig träning där utövarna intar olika ställningar och lär sig olika andningstekniker.

- Övningarna ger en grundläggande balans, fysiskt, mentalt och emotionellt, berättar Göran Boll, Internationellt diplomerad Yoga- och Meditationslärare från IMY (Institutet för Medicinsk Yoga). Yogaträningen påverkar hela kroppen på många olika nivåer samtidigt; andning och lungor, muskulaturen, matsmältningsapparaten, körtel-, lymf- och nervsystemet och hjärnan. Yogapassen är utformade så att alla, utifrån sina egna förutsättningar, ska kunna utöva dem.

Forskning

Internationellt har det forskats på yoga under hela 1900-talet. I Sverige har ett antal studier gjorts och fler är på gång när det gäller medicinsk yoga. En studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus visade tydligt att medicinsk yoga minskar risken för hjärtinfarkt.

Resultaten var så entydiga att sjukhuset sedan januari 2010 använder den medicinska yogan i reguljär rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter. Nu sprider sig medicinsk yoga till allt fler enheter inom den svenska hälso- och sjukvården.

Så går det till

– Jag har precis börjat arbeta med medicinsk yoga som rehabiliteringsform, berättar sjukgymnasten Karin. Vid passet deltar en eller flera patienter och jag utformar övningarna så att de fungerar för varje individ. Vissa sitter i rullstol och då får jag anpassa övningarna utifrån det vilket inte brukar vara några problem.

– Patienterna har överlag varit positiva till upplevelsen men en del upplever att det är svårt att lära sig djupandning och koncentration. Det tar några gånger att öva upp den här förmågan som är väldigt central i yoga. Att lära sig närvaro och inre fokus.

– Yoga är väldigt effektiv för patienter som känner sig stressade och trötta. Yogan hjälper dem att hitta ett inre lugn som i förlängningen har många positiva följdeffekter.

‹ Tillbaka till alla nyheter

Senast uppdaterad: 30 mars 2011