Vad är palliativ vård?

Palliativ vård är lindrande vård. När en patient kommer till den palliativa vården skiftar vården karaktär, från att bota och behandla en sjukdom, till att lindra och se helheten - inte bara sjukdomen.

Vårdfilosofi

Målsättningen med vår palliativ vård är att ge varje patient förutsättningar att uppnå optimal livskvalitet. Vi ser till patientens hela situation genom att försöka tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi stödjer aktivt de närstående under vårdtiden, och vid behov även en tid efter patientens död.

Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist samt präst.

Symtomkontroll och livskvalitet

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för dig som patient och dina närstående. Allt för att du ska uppnå bästa möjliga livskvalitet.

Palliativ vård innebär ofta, men inte alltid, vård i livets slutskede. Palliativ vård kan även innebära lindrande behandling som ges när en sjukdom inte kan botas. Vårdbehoven kan därför vara väldigt olika och palliativ vård delas in i allmän och specialiserad vård.

Allmän palliativ vård

I de flesta fall kan det räcka med enkla medicinska och omvårdnande insatser. Detta täcks av den allmänna palliativa vården. Du kan få allmän palliativ vård:

  • hemma genom primärvården
  • på sjukhus och geriatriska kliniker, t ex på Brommageriatriken
  • inom vård- och omsorgsboende

Specialiserad palliativ vård

Om du har mer komplexa symtom eller besvär av din sjukdom kan du behöva specialiserad palliativ vård. Det kan du få:

Källa: Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) och Vårdguiden, mer information om palliativ vård finns att läsa på respektive webbplats, se länkar längst upp till höger.

Senast uppdaterad: 29 januari 2018