Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs och drivs av en stiftelse.


Stockholms Sjukhem bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom ASIH, palliativ vård, rehabilitering, geriatrisk vård, husläkarmottagning samt äldreomsorg. Vi har även en forsknings-, utvecklings- och utbildningsenhet.

Vi värnar om sekretessen och den personliga integriteten hos våra boende, patienter, närstående och medarbetare. Om du vill fotografera i de lokaler där vi bedriver verksamhet behöver du därför ett särskilt fototillstånd. Kontakta kommunikationsenheten för tillstånd eller mer information.

Genom att följa oss på vår sida på MyNewsdesk kan du ta del av allt pressmaterial just då det läggs ut. Där finns även aktuella pressbilder och kontaktuppgifter: Till vårt pressrum

Följ Stockholms Sjukhem