Dietist

Vår dietist på Primärvårdsrehab Kungsholmen utformar kostråd som hjälper dig att återfå hälsan eller förebygga sjukdom.

Dietisten arbetar främst med att behandla och förebygga sjukdomar som har en koppling till nutrition, där dietistens uppgift är att förmedla en sammanvägd bild av forskningen genom praktiska råd till patienter och allmänhet.

Hos vår dietist kan du få kostråd och behandling vid:

  • Undervikt och/eller ofrivillig viktnedgång
  • Övervikt
  • Diabetes
  • Höga blodfetter och högt blodtryck
  • Neurologisk sjukdom
  • Mag-tarmsjukdom
  • IBS
  • Födoämnesallergier

Senast uppdaterad: 16 november 2017