Planerad neurologisk rehabilitering

Rehabcentrum Kungsholmen tar emot dig som har en neurologisk sjukdom eller skada och behöver återkommande rehabilitering. Du kan beviljas en rehabiliteringsperiod hos oss inom landstingets vårdvalssystem. Vi erbjuder både dagrehabilitering och inneliggande rehabilitering.

Vårdval - steg för steg


1) Remiss från din läkare
För att komma till oss behöver du en remiss från din läkare. Här kan du ladda ner remissblanketten.

2) Remissen skickas till Enheten för individuella vårdärenden
Din läkare skickar remissen till Enheten för individuella vårdärenden på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för handläggning och beslut.

3) Beslut meddelas av Enheten för individuella vårdärenden
Du får information av landstinget om du har fått din rehabilitering beviljad. Du kan bli beviljad dagrehabilitering eller inneliggande rehabilitering.

4) Kontakta oss
Ta kontakt med oss när du fått ditt beslut, tillsammans planerar vi för din rehabilitering. Remissen gäller i fyra månader.

Du får hjälp med din rehabilitering av ett multiprofessionellt team med specialistkunskaper inom neurologisk rehabilitering. I vårt team ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog, kurator och dietist. Utifrån dina behov erbjuder vi rehabilitering enskilt och i grupp. Dina individuella mål utformas av dig i samråd med rehabteamet.

På Stockholms läns landstings webbplats Vårdgivarguiden finns mer information för den läkare som ska skriva remiss. 

Senast uppdaterad: 19 januari 2018