Neuroteam

Välkommen till Primärvårdsrehab Bromma och våra tre neuroteam. Vi vänder oss till personer över 18 år som behöver rehabilitering direkt efter utskrivning från sjukhus. Du kan vara ny- eller återinsjuknad i stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

Neuroteamen i Bromma vänder sig till dig som bor i Bromma, Hässelby/Vällingby, Kista, Rinkeby, Spånga/Tensta och Ekerö.

Neuroteamet erbjuder rehabilitering i hemmet och i hemmets närmiljö för dig som är 18 år och äldre. I teamet arbetar fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped och kurator. Vi erbjuder individuellt anpassad rehabilitering. Målet är att du ska återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktion för att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Neuroteamet erbjuder dig stöd med rehabilitering i hemmet eller i närmiljön, även mottagningsbesök kan förekomma. Du kan få hjälp med:

  • Individanpassad träning och rådgivning
  • Stödjande samtal
  • Utprovning av hjälpmedel och stöd vid bostadsanpassning
  • Stöd till närstående och personliga assistenter
  • Kontakter med olika myndigheter, t ex Försäkringskassan och Socialtjänst
  • Stöd i samband med återgång till arbete
  • Planering för fortsatt rehabilitering och träning

Patientavgifter

Hemrehabilitering är kostnadsfritt. Mottagningsbesök kostar 200 kr. Frikort gäller.

Senast uppdaterad: 31 januari 2018