Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka.


På Rehabcentrum erbjuder vi kirurgisk och neurologisk rehabilitering för patienter efter akutsjukvård.
Vi ingår i vårdkedjan för ryggmärgsskadade patienter. Vi erbjuder även planerad neurologisk rehabilitering samt primärvårdsrehabilitering inom landstingets vårdvalssystem.