Här har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som remittent.  Du kan remittera patienter till oss för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), geriatrisk vård, specialiserad palliativ slutenvård samt för neurologisk och kirurgisk rehabilitering.


Vi tar emot elektroniska remisser via TakeCare. Remisserna behandlas och besvaras i TakeCare. Mer information och kontaktuppgifter till de olika verksamheterna hittar du i menyn till vänster.

Nya namn på vårdenheter
Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken blir en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem den 1 februari 2018. 

Nya namn på vårdenheter

Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken blir en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem den 1 februari 2018. 
Här kan du läsa mer om namnbytet av vårdenheter