är ett nätverk för alla som är intresserade av och arbetar för och med palliativ vård. Du är nu på SPNs hemsida med aktuell information om palliativ vård, dokument och länkar i det palliativa intresseområdet.


SPNs kansli finns på Stockholms Sjukhem och stöds men är oberoende av Stiftelsen Stockholms Sjukhem samt av Palliativt Utvecklingscentrum i Skåne.

SPN utgör en del av det Nationella Rådet för Palliativ Vård www.nrpv.se och bidrar till det Nationella Rådet med att sprida nyheter och annan information om palliativ vård.

SPN ger ut ett månatligt nyhetsbrev som skickas med e-post. Vill du ha det kostnadsfria nyhetsbrevet så uppge namn yrkestillhörighet och arbetsplats och anmäl dig till infospn@stockholmssjukhem.se.

Vi vill gärna ha kunskap om vad som sker i den palliativa vården ute i landet och blir glada om ni hör av er med information och delar med er av kunskap till andra.