Meny

Avancerad smärtlindring och palliativ sedering inom specialiserad palliativ vård

En endagsutbildning för läkare och sjuksköterskor inom specialiserad palliativ vård.

Datum: 18 maj 2021

Tid: 08:40 - 16:30

Plats: Aulan, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22

Inom den specialiserade vården oavsett vård i hemmet med ASIH eller på palliativ slutenvårdsavdelning behövs specifik kompetens för att hantera de allra svåraste smärttillstånden. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms Sjukhem och syftar till att ge sjuksköterskor och läkare spetskunskaper avseende avancerad smärtlindring och palliativ sedering.

Läs mer och anmäl dig på Palliativt kunskapscentrums webbplats