Peter Strang

Etikprisseminarium med Peter Strang

Peter Strang fick Statens medicinsk-etiska råds (Smer) etikpris i december förra året. Nu håller han sitt etikprisseminarium som handlar om behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling. 

Seminariet hålls den 25 oktober kl.12:30-16:00 i Magnus Huss aula, på Stockholms Sjukhem. Föranmälan krävs och görs till Smer, se deras webbplats för program och mer information.

Föranmälan krävs, klicka här för anmälan och mer information

Etikpris 2017

Peter Strang tilldelades Smers etikpris 2017 för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården. Priset delades ut på Smers etikdag den 7 december. 

– Peter Strang har med sin stora kunskap och oförtröttliga engagemang arbetat under tre decennier för att förbättra för patienter och deras anhöriga vid livets slut, säger Kjell Asplund, ordförande för Smer. Peter har fått inte bara vården utan oss alla att våga prata om och försöka förlika oss med döden.

Peter Strang är cancerspecialist och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet. Peter Strang var Sveriges förste professor i palliativ medicin/smärta och första vetenskapliga råd i palliativ medicin åt Socialstyrelsen. Han är också innehavare av Stockholms Sjukhems donationsprofessur i palliativ medicin, läs mer om Peter Strang.