Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede

Den 17-19 september erbjuder Palliativt Centrum en fortbildningskurs för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.
Teman under kursen:
• Det palliativa förhållningssättet
• Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
• Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom,
andnöd, ångest, konfusion
• Akuta tillstånd
• Kommunikation och brytpunktssamtal
• Kortison i symtomlindrande syfte
• Närståendes behov
• De sista dygnen
Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen lägger stor vikt vid bemötande och svåra samtal.

Målgrupp

Läkare under ST-utbildning.

Kursansvariga

Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare, båda vid Palliativt Centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Övriga medverkande

Jonas Bergström, överläkare, Franziska Edvinsson, överläkare
Christel Hedman, med dr och överläkare, samtliga vid Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem.

Datum och plats 

17-19 september 2018
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm. T-banestation Fridhemsplan.

 

Anmälan

senast 3 september 2018.
Anmälan görs till:
monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se

I anmälan anges arbetsplats, fakturaadress, ev. specialkost.

Antalet platser är begränsat.
Pris: 4 900 SEK exkl moms. Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Vid frågor kursadministratör: 
Monica Erlandsson:
monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se