Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede

Den 13-15 maj 2019 erbjuder Palliativt Centrum en fortbildningskurs för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.
Teman under kursen:
• Det palliativa förhållningssättet
• Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
• Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom,
andnöd, ångest, konfusion
• Akuta tillstånd
• Kommunikation och brytpunktssamtal
• Kortison i symtomlindrande syfte
• Närståendes behov
• De sista dygnen
Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen lägger stor vikt vid bemötande och svåra samtal.

Målgrupp

Läkare under ST-utbildning.

Kursansvariga

Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare, båda vid Palliativt Centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Övriga medverkande

Jonas Bergström, överläkare, Franziska Edvinsson, överläkare
Christel Hedman, med dr och överläkare, samtliga vid Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem.

Datum och plats 

13-15 maj 2019
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm. T-banestation Fridhemsplan.

Kursinbjudan (pdf)

Anmälan

Sista anmälningsdag: 29 april 2019. Antalet platser är begränsat. 
Pris: 4 900 SEK exkl moms, varav anmälningsavgift 500 kr (återbetalas ej vid avbokning).
Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Anmäl dig här 

Vid frågor kontakta kursadministratör Helena Kraft: helena.kraft@stockholmssjukhem.se