Fortbildningskurs: Palliativ vård i livets slutskede

Den 6-8 maj 2020 erbjuder FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem en tredagarskurs för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.

Teman under kursen:
• Det palliativa förhållningssättet
• Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
• Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom, andnöd, ångest, konfusion
• Akuta tillstånd
• Kommunikation och brytpunktssamtal
• Kortison i symtomlindrande syfte
• Närståendes behov
• De sista dygnen

Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen lägger stor vikt vid bemötande och svåra samtal.

Målgrupp

Läkare under ST-utbildning

Kursansvariga

Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare 

Övriga medverkande

Jonas Bergström, överläkare, Franziska Edvinsson, överläkare och Christel Hedman, med dr och överläkare

Datum och plats 

6- 8 maj 2020
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm. T-banestation Fridhemsplan.

Kursinbjudan (pdf)

Anmälan

Sista anmälningsdag: 20 april 2020. Antalet platser är begränsat. 
Pris: 4 900 SEK exkl moms. Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart utgår en administrativ avgift om 1 000 kr.

Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Anmäl dig här 

Vid frågor kontakta kursadministratör Helena Kraft: helena.kraft@stockholmssjukhem.se