Meny

Jubileumsprogrammet - överlämning av projektanslag

Den 16 oktober är det officiell överlämning av projektanslag och presentation av de fem projekt som beviljats finansiering i Jubileumsprogrammets första öppna utlysning.

​​​Våren 2019 beviljades fem projekt finansiering från Jubileumsprogrammet efter en öppen utlysning. De beviljade projekten omfattar både klinisk forskning, registerstudier, innovationsprojekt och utvecklingsprojekt. Välkommen till officiell överlämning av projektanslag och presentation av de fem beviljade projekten, se program nedan.​

Anmälan: Föranmälan senast torsdag den 10 oktober 2019 till Monica Erlandsson

Program

Tid: Onsdag 16 oktober kl.16.30-19.00
Plats:
Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22

Inledande mingel, foajén Magnus Huss aula

Inledning Jubileumsprogrammet, Ewa Ställdal, ordförande i FoUU-kommittén och Georg Engel, FoUU-chef​

Projektpresentation ​​

  • Palliativ-D – en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie. Projektledare Linda Björkhem-Bergman, ASIH Stockholms Södra
  • Evidensbaserad rehabilitering för personer med Parkinsons sjukdom – från poliklinisk rehabilitering till stöd för träning i hemmet. Projektledare Breiffni Leavy, Stockholms Sjukhem
  • Animerad film för information till ASIH-patienter. Projektledare Arvid Bothén, Stockholms Sjukhem

    Paus med mingel och förfriskningar

Projektpresentation forts:

  • Får multisjuka sköra äldre patienter tillgång till palliativ vård? En registerstudie. Projektledare Peter Strang, Stockholms Sjukhem
  • Berättande som redskap för personcentrerad vård i arbetet med sköra äldre. Projektledare Staffan Josephsson, Karolinska Institutet

Läs mer om Stockholms Sjukhems Jublieumsprogram för nyskapande äldrevård