Palliativ vård ST-läkare

Uppdaterad 2018-04-19 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs i palliativ vård anpassad för ST-läkare.

Kursen är fullbokad!
Datum och tid: 14 maj 2018 kl 08:00 - 16 maj 2018 kl 16:30. Plats: Magnus Huss aula, Mariebergsgatan 22, Stockholm 
Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tredagarskurs för ST-läkare. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål b5 palliativ vård i livets slutskede i den nya specialitetsordningen.

Peter Strang

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten med patientfall.

Teman under kursen:

  • Det palliativa förhållningssättet
  • Helhetssyn vid symtomlindring, existentiellt lidande
  • Symtomlindring – smärta, gastrointestinala symtom, andnöd, ångest, konfusion
  • Akuta tillstånd
  • Kommunikation och brytpunktssamtal
  • Kortison i symtomlindrande syfte
  • Närståendes behov
  • De sista dygnen

Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen lägger stor vikt vid bemötande och svåra samtal.

Målgrupp:

Läkare under ST-utbildning.

Kursansvariga:

Per Fürst, överläkare
Staffan Lundström, docent och överläkare
Båda vid Palliativt Centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Övriga medverkande:

Jonas Bergström, överläkare
Franziska Edvinsson, överläkare
Christel Hedman, med dr och överläkare
Peter Strang, professor och överläkare


Samtliga vid Palliativt Centrum, Stockholms Sjukhem.

Anmälan:

Sista anmälningsdag 30 april 2018. Anmälan görs till monica.erlandsson@stockholmssjukhem.se

I anmälan anges arbetsplats, fakturaadress, ev. specialkost. Antalet platser är begränsat. Pris: 4 900 SEK exkl moms. Lunch, för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Frågor?

Kontakta kursadministratör Marie-Louise Ekeström,
marie-louise.ekestrom@stockholmssjukhem.se

Välkommen med din anmälan!

Visas enbart i Umbraco för redaktörer