Astrid Sylwans verk Vessels som finns vid huvudentrén på Kungsholmen. Foto: Åke E:son Lindman

Astrid Sylwans verk Vessels som finns vid huvudentrén på Kungsholmen. Foto: Åke E:son Lindman

Medvaro – ett unikt konstpedagogiskt utvecklingsprojekt inom Stockholms Sjukhem

I vår avslutas det treåriga projektet MEDVARO. Ett konstpedagogiskt utvecklingsprojekt som har engagerat många boende, patienter, närstående och medarbetare på Stockholms Sjukhem.

Tid: Den 23 maj 2019 kl.13.30 – 16.00
Plats: Magnus Huss Aula Stockholms Sjukhem

Obs! föranmälan krävs då antal platser är begränsat. Sista anmälningsdatum är den 21 maj.

Anmäl dig till: chatrine.malmqvist@stockholmssjukhem.se

2016 inleddes en unik treårig konstpedagogisk satsning för att aktivera, kommunicera och förmedla den omfattande konstsamlingen inom Stockholms Sjukhem. Under seminariet diskuteras konstens betydelse i vårdmiljön på Stockholms Sjukhem samt på vilka sätt Medvaro har gett återverkan i vårdarbetet och för patienter och boende.

 

Program

13.30–13.40 Karin Thalén: Välkomna till Stockholms Sjukhem

13.40–14.00 Ann Magnusson: Presentation av projektet och temanumret Hälsa är konst

14.00–14.30 Astrid Sylwan: Om arbetet med den konstnärliga gestaltningen Vessels för Stockholms Sjukhem

14.30–15.00 Kaffe

15.00–15.50 Diskussion: Jeanette Rangner Jacobsson, Ylva Trapp, Jonna Lappalainen, Anita Nyström, Jaroslaw Raubo

15.50–16.00 Sammanfattning

Moderator och konferencier: Anna Lindman

 

Medverkande

Anna Lindman - Journalist och programledare som specialiserat sig på religion- och livsåskådningsfrågor. Programledare på SVT

Karin Thalén - Sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem

Ann Magnusson - Projektledare Medvaro, konstkonsult och VD, AM Public

Jeanette Rangner Jacobsson - Ansvarig Konststunder, konstpedagog och intendent Nationalmuseum

Ylva Trapp - Ansvarig Konstgöra, konstnär och konstpedagog

Jaroslaw Raubo - Silviasyster på vård- och omsorgsboendet vid Stockholms Sjukhem

Anita Nyström - Rehabassistent, neurologisk rehabilitering, Stockholms Sjukhem

Jonna Lappalainen - Följeforskare Medvaro, docent och forskare vid Södertörns högskola

Astrid Sylwan - Konstnär