Meny

Svenska specialistkursen i palliativ medicin

Svenska specialistkursen i palliativ medicin

Den 15-18 oktober arrangerar Palliativt Centrum och FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem delkurs 1 i andra omgången av den svenska specialistkursen i palliativ medicin. Delkursen täcker in delmål c1, c3-c5 i målbeskrivningen för palliativ medicin.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, falldiskussioner och grupparbeten.

Teman under kursen

Introduktion till palliativ medicin, palliativt förhållningssätt

Symtomlindring – smärta, luftvägssymtom, gastrointestinala symtom, ångest, konfusion, mindre vanliga symtom

Prognostisering, kakexi, döendet

Akuta tillstånd vid livshotande sjukdom

Avsluta läkemedelsbehandling

Utifrån kursens teman belyses både maligna och icke-maligna sjukdomstillstånd. Kursen avslutas med examination i form av presentation av patientfall i smågrupper.


Kursansvariga

Per Fürst, överläkare, Staffan Lundström, docent och överläkare Bägge vid Palliativt Centrum och FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Mer information

För information om examination, krav för godkänd kurs, kurslitteratur, prioriteringsordning vid antagning till kursplats samt preliminärt schema hänvisas till information om specialistkursen på www.sfpm.se

Målgrupp

I första hand ST-läkare i palliativ medicin

Datum och plats

15-18 oktober 2018.
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Stockholm. T-bane- station Fridhemsplan.

Anmälan

Senast 17 augusti 2018. Anmälan görs till: monica.erlandsson@ stockholmssjukhem.se
I anmälan anges arbetsplats, fakturaadress, ev. specialkost samt prioriteringsgrupp.
Antalet platser är begränsat.
Pris: 7 250 SEK exkl moms. Lunch, för- och eftermiddags- fika, en kursmiddag samt kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Frågor?

Kontakta kursansvarig Staffan Lundström:
staffan.lundstrom@stockholmssjukhem.se