Meny

Inställd! Utbildning: Den svårt sjuke patienten inom akutsjukvården

Vi återkommer med nytt datum! 

En tvådagarsutbildning i symtomlindring på avancerad nivå för läkare. Utbildningen ges i samarbete med Palliativt kunskapscentrum. 

Datum: 10-11 februari 2021

Tid: 08:40 - 16:30

Plats: Aulan, Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22

Att fatta beslut om insatser och rätt vårdnivå kan ibland vara svårt, är patienten akut sjuk eller i livets slutskede? Hur kan vi optimera vården och ge god symtomlindring vid svår obotlig sjukdom? Utbildningen syftar till att stärka din kunskap inom dessa områden, tillföra nya verktyg för att minska lidande och ge patienter bästa möjliga livskvalitet i livets slut.