Meny

Vetenskapsmetodik

Fortbildningskurs för ST-läkare i geriatrik. 

FoUU-enheten vid Stockholms Sjukhem erbjuder en tvådagars- kurs för ST-läkare i geriatrik. Kursen uppfyller målbeskrivningen för delmål a5 i den nya specialitetsordningen.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, diskussioner och workshops.
Teman under kursen:
• Grundläggande vetenskapsmetodik inklusive
kvantitativ metodik
• Kvalitativ metodik
• Grundläggande statistik
• Registerstudier
• Litteratursökning och referenshantering
• Etikprövning
• Att skriva en projektplan

Kursansvariga

Staffan Lundström, docent och överläkare, FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare, FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Övriga medverkande

Per Fürst, doktorand och överläkare, Stockholms Sjukhem.

Bibliotekarier, biblioteket, Karolinska Institutet (KIB).

 

Målgrupp

Läkare under ST-utbildning.

Datum och plats

6-7 oktober 2020
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem,
Mariebergsgatan 22, Stockholm. T-banestation Fridhemsplan.

Anmälan

Senast 29 september 2020.
Anmäl dig till kursen Vetenskapsmetodik här

Antalet platser är begränsat. Utbildningen är avgiftsfri. Lunch, för- och eftermiddagsfika ingår.

Frågor?

Kontakta kursadministratör
Helena Kraft:
helena.kraft@stockholmssjukhem.se

Preliminärt schema 

Datum: 6-7 oktober 2020, aulan Stockholms Sjukhem

Dag 1:
08.30 – 09.00 Introduktion (LB-B, SL, PF)
09.00 – 10.00 Grundläggande vetenskapsmetodik inklusive kvantitativ metodik (LB-B)
10.00 – 10.30 Fika
10.30 – 11.00 Kvalitativ metodik (PF)
11.15 – 12.00 Grundläggande statistik (PF)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Workshop kvalitativ metodik (analysera ett textavsnitt) (PF)
14.15 – 14.45 Registerstudier (SL)
14.45 – 15.15 Fika
15.15 – 16.15 Presentation av genomförda ST-projekt och paneldiskussion (2-3 läkare som presenterar)

Dag 2:
08.30 – 09.00 Spegling av gårdagen, frågestund
09.00 – 10.00 Litteratursökning och referenshantering (Bibliotekarie)
10.00 – 10.15 Fika
10.15 – 11.00 Workshop litteratursökning (utgående från eget planerat projekt) (Bibliotekarie)
11.15 – 12.00 Etikprövning (LB-B)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Att skriva en projektplan, handledarens roll i projektet (SL)
13.30 – 15.30 Workshop eget projektarbete/projektplan (med stöd av lärarna) + fika (LB-B, SL, PF)
15.30 – 16.00 Utvärdering och avslutning (LB-B, SL, PF)