Meny

Webbinar: Sjuksköterskans betydelse i vården och omsorgen

Anmäl dig till sjuksköterskedagen den 12 maj. Vi uppmärksammar sjuksköterskans år med ett inspirerade digitalt möte med tema sjuksköterskans betydelse inom vård och omsorg.

Anmäl dig här - senast den 11 maj


WHO utnämnde 2020 som sjuksköterskeåret med anledning av att det var 200 år sedan Florence Nightingale föddes. Det kom en pandemi emellan men nu tar vi tillfället i akt och uppmärksammar sjuksköterskans år i efterhand.

Datum: Onsdag den 12 maj klockan 14.00-15.30.

​Plats: Mötet hålls digitalt

Program

Sjuksköterskans betydelse för vård och omsorg på Stockholms Sjukhem

Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem

Organisationens betydelse för att sjuksköterskors kompetens tas tillvara och resulterar i god och säker vård. Magnet sjukhus, vad och varför i Sverige?

 

Oili Dahl, vice ordf. Svensk sjuksköterskeförening, leg SSK, med. dr

Vilken betydelse har sjuksköterskans som handledare för att forma framtida kollegors syn på vad god och säker vård är/vad bidrar VFU till?

 

Ken Conway, leg sjuksköterska, AKA geriatrik

Hur använder sig den nyutbildade sjuksköterskan av sin kunskap? Betydelsen av att ta tillvara den nya sjuksköterskans kompetens

 

Rehab

Betydelsen av att fördjupade kunskaper inom sitt eget kunskapsområde för en god och säker vård

 

Hanna Palo, specialistsjuksköterska palliativ vård

Betydelsen av att forska inom det egna kunskapsområdet och/ eller använda resultat så att patienten får en god och säker vård

 

Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, med.dr Äldreomsorg

Paus

 

Reflektion på dagen innehåll och medskick från Oili Dahl

 

Karin Thalen, Oili Dahl

Välkommen!