Språkombud på Stockholms Sjukhem

Språksatsning för bättre vård och omsorg

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Språklig och kommunikativ förmåga behövs för att erbjuda en god och säker vård och omsorg. Genom att införa språktest vid rekrytering till äldreomsorgen och utbilda språkombud stärker Stockholms Sjukhem medarbetarnas förmåga att kommunicera och vara delaktiga.

– Många av våra medarbetare har svenska som andraspråk och även om de allra flesta talar bra svenska har vi sett att språknivån varierar, berättar Therese Lindberg, verksamhetschef för Stockholms Sjukhems äldreomsorg. När vi startade projektet språktestade vi alla medarbetare. Testet visade att många inte nådde upp till de kunskaper i svenska som krävs och vi gjorde då en utbildningssatsning för dem. Sedan ett år tillbaka får alla som söker jobb hos oss göra ett webbaserat språktest, vare sig man har svenska som modersmål eller inte.

– Språksatsningen går i linje med våra värderingar att ge vård och omsorg som bygger på omtanke, respekt och kunskap. Vi har ett ansvar både som arbetsgivare och vårdgivare för att säkerställa att våra medarbetare har möjlighet att ge dem som bor hos oss en god och säker vård och omsorg, säger Therese Lindberg. Vi har nu även utbildat språkombud som har till uppgift att hjälpa och stötta medarbetarna och de boende i all kommunikation.

– Hittills har cirka 15 personer deltagit i utbildningen och de fungerar nu som språkombud och stöd för både medarbetare och ledning. Språkombuden är t ex med och säkerställer att vi använder ett enkelt och tydligt språk i all vår kommunikation.