Stort intresse för Stockholms Sjukhems jubileumsprogram

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan


Det har kommit in totalt 46 ansökningar i den första öppna utlysningen av medel från Stockholms Sjukhems jubileumsprogram för nyskapande äldrevård.

– Vi har strävat efter att få in bra idéer från vår egen verksamhet och det har verkligen lyckats, konstaterar Johan Permert, tf FoUU-chef. Nästan 30 ansökningar kommer från medarbetare inom olika delar av Stockholms Sjukhems egna kliniska verksamheter.

– Vi ville också få in ansökningar från kompetenta externa partners och forskare som vill knyta an till samarbete med Stockholms Sjukhem, och även här kan vi konstatera att vi har fått in ett stort antal intressanta ansökningar, säger Johan Permert. Det är forskare med anknytning till Stockholms Sjukhem sedan tidigare men också externa som vill genomföra forskning, utveckling eller innovation tillsammans med oss.

En bedömargrupp kommer nu att gå igenom alla ansökningar och vid behov genomföra coachning och matchning av idéer. Beslut fattas sedan av stiftelsens FoUU-kommitté om vilka sökande som ska bjudas in att ansöka i steg II. Beslut meddelas den 19 december och ansökan i steg II öppnar 20 december.

Läs mer om jubileumsprogrammet för nyskapande äldrevård.