"Vi ska tala om friskfaktorer inte bara riskfaktorer"

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Miia Kivipelto visste tidigt att det var läkare hon ville bli. Hjärnan och då särskilt minnet intresserade och fascinerade. Som uppväxt i ett generationsboende med en nära relation till en älskad farmor som insjuknade i Alzheimer ledde hennes forskning in på geriatrik och demens.

Nu är Miia Kivipelto innehavare av Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik vid Karolinska Institutet (KI) och ledare för banbrytande forskning inom området. Forskning som visat att aktiva livsstilsförbättringar påverkar risken för att drabbas av demens.

– I vår forskning har vi kommit bort från idén om att det inte är en enda sak som minskar risken för demens. Det som varit felet i tidigare forskning har varit att man har tänkt lite mer enkelspårigt, berättar Miia Kivipelto. Nu handlar det om hela livsstilen och att flera faktorer tillsammans spelar roll.

I sin så kallade FINGER-studie har professor Kivipelto och hennes kollegor arbetat med att aktivt ändra livsstilen på de som studerades. Det gjordes genom att bland annat påverka deras fysiska aktivitet, ge kostråd och kognitiv träning. Efter två år kunde de se att den grupp som fick hjälp med sin livsstil hade mycket mindre risk för kognitiv försämring och minnesproblem än den grupp som inte fick det. Resultatet publicerades i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Lancet 2015 och har mötts av stort intresse från hela världen.

Aldrig för tidigt att förebygga
Men att genomföra en livsstilsförändring kan för många kännas överväldigande. Det är svårt att ändra invanda mönster, särskilt när man hunnit bli lite äldre. Miia Kivipelto menar att det viktiga är att man ser det ur ett individperspektiv.
Det handlar inte om att det behöver vara radikala förändringar, särskilt inte om man redan är lite äldre. Utan det måste anpassas så att man hittar en bra balans. Sen behöver man inte tänka att det alltid handlar om att välja bort någonting. Det kanske är så att man behöver lite mer olivolja eller grönsaker. Vi ska tala om friskfaktorer inte bara riskfaktorer. Man ska lägga till någonting som gör att man generellt ökar sitt välmående också. Det är också viktigt att inte glömma bort de psykosociala faktorerna, särskilt för äldre.
Miia Kivipelto poängterar att det finns många olika riskfaktorer som påverkar hela livet men det är aldrig för tidigt att börja förebygga.
– Börja påverka så snart som möjligt och försök att fokusera på de områden där just du har en utmaning. Försök se just dina svagheter, till exempel om du sover dåligt eller om du har låg fysisk aktivitet. Det gäller att hitta sin egen riskprofil.

Kivipeltos team arbetar vidare inom sitt forskningsområde. 
– Nu närmast vill vi bland annat börja testa vårt FINGER-protokoll inom primärvården på Stockholms Sjukhem. De patienter med tidig Alzheimer där vi redan jobbar med protokollet har hittills gett fantastisk feedback. De blir mycket mer aktiva och njuter verkligen av att vara med, det känns fantastiskt roligt.

Ett annat område det också forskas inom är nya bromsande läkemedel som man hoppas mycket på. Man arbetar också med att ta fram tekniska hjälpmedel till exempel appar som ska kunna vara till hjälp vid tidig diagnostik.

Miia själv har flera resor inbokade i sin fullmatade kalender. Nyss hemkommen från Canada står resor till Japan och Indien på tur härnäst.
– Nu vill hela världen satsa på förebyggande och följa det vi gjorde först i världen, avslutar Miia Kivipelto, fylld av hopp inför en spännande framtid.

Text: Frida Öhnell
Foto: Karin Alfredsson