Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem.

Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem.

Nytt forskningsprojekt kan ge bättre vård på geriatriken

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Christel Hedman, överläkare på Stockholms Sjukhem, driver ett forskningsprojekt vars syfte är att patienter som tas in på geriatriken ska kunna få bättre omhändertagande och bättre vård.

– Studien ska genomföras med hjälp av Nationella Vårdplanen för Palliativ vård (NVP). Den är som en checklista som användas för patienter med palliativa vårdbehov, både i livets slutskede och ibland flera år tidigare i sjukdomen. Den innehåller bland annat frågor om fysiska och psykiska symtom. Det här är första gången den används inom geriatriken.


Varför är det här en viktig studie?

–  Att kombinera geriatrisk och palliativ vård tror vi kan ge en bättre vårdkvalitet och ett förbättrat omhändertagande av patienterna. Vi kan lära från den palliativa vården där man är bra på helhetssynen och där använder man sig av Den Nationella vårdplanen (NVP), den är lite som en checklista. Man har inte använt den inom geriatriken tidigare, utan bara på. särskilda boenden och inom palliativa enheter. Så det här är helt nytt!

Vilka är det som deltar i studien?

– Alla patienter på vår geriatriska avdelning 16 på Stockholms Sjukhem som skrivits in från april till augusti i år har blivit tillfrågade om sitt mående. Nu utbildar vi personalen i hur man använder sig av Nationella vårdplanen för palliativ vård – NVP, och börjar med enstaka patienter och därefter införs NVP för alla patienter. Från december i år och fem månader framåt kommer vi sedan att utvärdera hur patienterna mår då de vårdas enligt NVP, för att utvärdera och se om studien gett något resultat. 

Vad hoppas ni få fram?

–  Det vi hoppas på är att patienterna ska få mindre symtom, bättre livskvalitet och känna en ökad delaktighet i vården, vilket innebär att de också känner sig informerade och får vara med och bestämma om sin vård.

Lycka till!

– Tack!


Läs mer om forskningsprojektet

Nationella vårdplanen i palliativ vård - NVP

Studien görs i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum som är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Palliativt Utvecklingscentrum har utvecklat Nationella vårdplanen i palliativ vård - NVP. NVP är ett personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en enskild patients palliativa vårdbehov. Även Svenska Palliativregistret har använts som kunskapskälla.

Syftet med NVP är att ge ökad trygghet och livskvalitet för både patienten och de närstående genom att behoven identifieras, åtgärdas, följs upp och dokumenteras på ett lämpligt och strukturerat sätt. För personalen ska vårdplanen ge en ökad trygghet genom att viktiga aspekter uppmärksammas. Man får en överblick över patientens situation, önskemål och behov samt över vilka individuella insatser som gjorts och planeras.