Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola

Uppdaterad 2020-06-04 Webbredaktör: Marianne Spiik Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhem går in som ny delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan får därmed en unik ägarprofil bestående av de fyra största idéburna välfärdsaktörerna i Sverige.

– Jag är mycket glad över att Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det ger oss en plattform för att knyta samman utbildning och forskning med både våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och vår egen FOUU-enhet, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Delägarskapet innebär också förbättrade möjligheter att möta behovet av kompetensförsörjning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning för de välfärdstjänster vi levererar.

– Tillsammans med de tre idéburna välfärdsaktörerna som redan idag är delägare till högskolan – Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni – vill vi också bidra till högskolans fortsatta utveckling genom att verksamhetsförlagd utbildning och forskning i ökad utsträckning kan bedrivas i aktivt samarbete med alla våra verksamheter, säger Karin Thalén.

 

Karin Thalén, sjukhusdirektör vid Stockholms Sjukhem.

Karin Thalén, sjukhusdirektör vid Stockholms Sjukhem.

– Det känns väldigt positivt att få ytterligare en ägare till högskolan, särskilt när det handlar om en så stor och stabil ägare som Stockholms Sjukhem. Deras värdegrund och de verksamheter de bedriver stämmer överens med högskolans inriktning. En ytterligare stark och aktiv ägare ökar våra möjligheter att svara upp mot de samhällsbehov som utgör högskolans primära drivkraft. Det nya delägarskapet stärker våra möjligheter att bygga en profilerad bas för forskning, utbildning och samverkan. Jag ser stora möjligheter att utveckla praktiknära forskning och utbildning i nära samspel med våra ägares verksamheter, säger Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Stockholms Sjukhem

Stiftelsen Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare grundad 1867 som bedriver geriatrisk vård, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stiftelsen har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning. Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda och bedriver verksamhet i egna lokaler på Kungsholmen samt på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem drivs utan vinstsyfte och är medlem i

Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Högskolan har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt bedriver även forskning inom området Människan i välfärdssamhället. Högskolan finns idag på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter. 

Läs mer på högskolans webbplats.