Covid-19 påskyndade projekt med surfplattor till patienter inom ASIH

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

ASIH i Bromma har nyligen börjat arbeta med surfplattor som installeras direkt ute hos patienten. En del som vårdas i hemmet kan därför på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med vårdpersonalen.

– Digital kommunikation är kompletterande till den befintliga vården som utförs och kan erbjuda patienter och närstående fler kontaktvägar och chans till större delaktighet. Förhoppningsvis ska det även underlätta för vårdpersonalen, säger Maria Svalstedt Malmén, projektledare inom den palliativa vården. 

Vad kan patienterna göra via surfplattan?

– Man kan exempelvis ha videosamtal med vårdpersonal, svara på frågeformulär, skriva in frågor till vårdpersonalen i en chattfunktion och få svar. Chattfunktionen ger patienten en bra överblick av sin vårdhistorik då man kan gå tillbaka och läsa vilka svar man har fått. För någon patient kan det bli aktuellt att mäta exempelvis blodtryck, vikt eller syresättning och sedan går den datan direkt in i själva plattan så vårdpersonal fort kan ta del av informationen.  En annan funktion är att man får påminnelser om när man ska ta sin medicin.

Maria Svalstedt Malmén, projektledare inom den palliativa vården.
Maria Svalstedt Malmén, projektledare.

Utgått från behov

Som grund för projektet har det tidigare gjorts en kartläggning på ASIH i Bromma där man utgått från patienternas, närståendes och vårdpersonalens behov.

– Det visade sig att man hade behov som skulle kunna lösas med nya digitala lösningar. Men i samband med covid-19-pandemin fick vi lite extra bråttom med att komma igång då vi tror att de digitala vårdlösningarna kan behövas extra mycket framöver, säger Maria Svalstedt Malmén.

Projektet har finansierats med stöd från Julins Stiftelse och har nyligen beviljats medel från Innovationsfonden i Region Stockholm.

Vad händer nu med surfplatteprojektet?

– Vi fortsätter testa de olika funktionerna och de nya arbetssätten. Sedan kommer vi utvärdera och se vilket mervärde det har gett patienterna.

Kan alla ASIH-patienter få en surfplatta om de vill?

– Nej, vi är i en testfas med projektet där vi testar olika funktioner i plattan, både för hur personal ska arbeta och patienternas upplevelser. Men vi har redan nu ett tjugotal plattor ute hos patienter som vi tror kan få ett mervärde av den här nya tekniken.