Äldreomsorgens andra nyhetsbrev

Vi ger regelbundet ut ett nyhetsbrev där vi berättar vad som sker inom vår äldreomsorg. Nu finns ett nytt brev att läsa.

Brevet skickas ut till dig som anmält ditt intresse via EsMaker, men du kan också ta del av det här