Etikrådet utsett

Nu har Stockholms Sjukhem ett första utvalt etikråd. Rådet består av elva medarbetare och alla delar av organisationen representeras. Under hösten sker ett första möte.

Rådet består av ett representativt urval av medarbetare i olika yrkesroller och från alla våra verksamhetsområden; sjukvård (geriatrik, rehabilitering, ASIH, palliativ vård) och äldreomsorg (våra äldreboenden). Att ha ett etikråd av detta slag är vanligt inom sjukvården men för våra äldreboenden är detta något extra.

– Det känns så kul att ha lyckats ta fram ett så väl utvalt råd, med rätt personer och även blandning av yrkesroller, verksamheter, erfarenhet och bakgrund, säger Madhuri Gogineni ordförande i rådet.