Meny

Så här har pandemin påverkat oss

Uppdaterad 2021-04-09 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

I slutet av mars hade vi hunnit vårda hela 865 covidpatienter på uppdrag av Region Stockholm från den 20 mars förra året. Anuja Withana, överläkare inom geriatriken på Stockholms Sjukhem, berättar om hur teamarbetet fungerat under pandemin och att det nu kommer färre och yngre covidpatienter då många äldre blivit vaccinerade.

Tidigare filmer

Birgitta, boende på vård- och omsorgsboende på Kungsholmen, berättar om sin upplevelse av att drabbas av corona. 

Undersköterskan Peter Sindmark berättar om arbetet under pandemin

Elisabet Föll, ställföreträdande enhetschef, berättar om det första pandemiåret

Birgitta Wiklund, specialistsjuksköterska inom vår ASIH-verksamhet (Avancerad sjukvård i hemmet), berättar om hur hon upplevt pandemin.

Sjuksköterskan Ken Conway berättar om sina erfarenheter från geriatriken där många covidpatienter har vårdats.