Hela 96 procent är nöjda med sin rehabilitering

Uppdaterad 2022-11-23 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan

Stockholms Sjukhems patientenkät mäter patienters och boendes upplevelse av vården och omsorgen. Från januari till mars i år var hela 96 procent av de som fått inneliggande rehabilitering nöjda med vården.

Sedan 2017 har Stockholms Sjukhems använt sig av en egen patientenkät för att mäta patienters och boendes upplevelser av vården och omsorgen. Resultatet från första kvartalet hos inneliggande rehab på Stockholms Sjukhem visar att hela 96 procent är nöjda med vården gällande helhet, bemötande och trygghet.

– Till oss kommer patienter som behöver få fortsatt rehabilitering efter att de har vårdats på akutsjukhus, säger Agneta Björkman, enhetschef. 

Agneta Björkman

Agneta Björkman, enhetschef. 

Enkäten besvaras i samband med utskrivning på en läsplatta och består av åtta frågor som är baserade på ett urval av frågor från nationella patientenkäten som Sveriges kommuner och regioner, SKR, står för.

Vad gör ni med resultatet?

– Vi får både ris och ros och det tycker vi är bra. Vi tar del av resultatet fortlöpande och återkopplar till våra medarbetare så vi hela tiden kan förbättra och utveckla vården.

Agneta Björkman är också glad över att 93 procent av patienterna kan tänka sig att rekommendera Stockholms Sjukhem till bekanta och närstående.

– Det är jättekul för oss.

Inneliggande rehabilitering

Du som har fått akut vård på sjukhus kan få inneliggande rehabilitering på Stockholms Sjukhem. I våra rehabteam ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist. De ser till att du får rätt hjälp för just din rehabilitering. Målet är att du ska få tillbaka ett så normalt liv som möjligt. 

Läs mer om inneliggande rehabilitering