Egen läkare på äldreboenden i egen regi

Uppdaterad 2024-01-22 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Varför har vi valt att anlita egen läkare?

De äldre som bor på våra boenden är ofta sköra och multisjuka. Det är en kvalitetsfaktor att de äldre har tillgång till vår egna läkare inom Stockholms Sjukhem. Det ger kontinuitet, trygghet och kvalitet för våra äldre, berättar Karin Thalén, sjukhusdirektör.

Även Stockholms Sjukhems chefläkare, Marianne Reimers, ser fördelar med att själva ha läkaransvaret.

– En extern läkarorganisation blir en konsult som gör punktinsatser, men att ha en egen anställd läkare innebär ett sömlöst ansvarstagande tillsammans med övrig sjukvårdspersonal för de boende. Det innebär ökad trygghet för boende och närstående, men också för medarbetare. Stockholms Sjukhems värderingar genomsyrar då hela insatsen, berättar Marianne Reimers.

Nu har vår anställda läkare arbetat ett tag. Hur funkar det?

Vår läkare eftersträvar en välfungerande relation med både boende och anhöriga. Han är en god lyssnare, är inkännande, tydlig och flexibel. Han har lång erfarenhet, är kunnig och har ett bra och nära samarbete med andra professioner så som sjuksköterskor, undersköterskor och chefer. Dessutom är han samarbetsvillig och hjälpsam. Vi är jätteglada att Mohamed har valt att jobba på Stockholms Sjukhem! Säger Mirta, bitr. verksamhetschef och hälso- och sjukvårdsansvarig på Vallgossen.