Film om Stockholms Sjukhems äldreboenden

Stockholms Sjukhems äldreboenden

Stockholms Sjukhem driver ett fåtal väl utvalda äldreboenden i Stockholms län. Se en kort film där äldreomsorgschef Peter Ceder berättar om dem.

Gemensamt är att de drivs av icke vinstdrivande stiftelsen Stockholms Sjukhem, de finns i Stockholms län och de erbjuder ett tryggt och gott hem för dig över 65 år med beviljat beslut om heldygnsomsorg på äldreboende. Våra medarbetare arbetar med engagemang, kunskap och omtanke för att ge dig personcentrerad omsorg. På denna sida hittar du en lite längre version av filmen där du får veta mer om Stockholms Sjukhem, våra äldreboenden och hur vi arbetar.