Så vände Nyckelharpan tuff start till fullbelagt hus

Från vänster; Karla, teamchef, Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan och Peter Ceder, äldreomsorgschef Stockholms Sjukhem.

Från vänster; Karla, teamchef, Ewa Svensson, verksamhetschef Nyckelharpan och Peter Ceder, äldreomsorgschef Stockholms Sjukhem.

Uppdaterad 2024-06-26 Webbredaktör: Susanna Engström Skriv ut sidan

Sedan april är Nyckelharpan fullbelagd. Äldreboendet med 80 lägenheter stod kart för inflytt i november 2022. Då var inflyttningstakten låg. Mängder av insatser vidtogs för att ändra på detta. Verksamhetschef Ewa Svensson, äldreomsorgschef Peter Ceder och teamchef Karla, berättar om detta.

Berätta om den första tiden, Ewa.

- Vid uppstarten november 2022 var uppgiften från Upplands Väsby kommun att det fanns en överetablering av säbo-platser i kommunen. (Säbo= särskilt boende/äldreboende). Då fanns det ca 150 platser för mkt. Alla äldreboenden, oavsett huvudman, hade lediga platser. Det beviljades också relativt få bistånd för äldreboende i kommunen i jämförelse med andra kommuner. De första tre månaderna hade vi sex boende. Det var oroande och gjorde att vi tecknade LOV-avtal med ytterligare kommuner för att öka chansen att fylla våra platser. Vi såg även över möjligheten till att få till någon profilering för att se över möjligheten att belägga plasterna. Vi har LOV-avtal med Sigtuna, Täby, Solna, Stockholms Stad och Lidingö. Den största beläggningen utgörs av Väsbybor, men vi har även boende från de övriga kommunerna.

När vände inflyttningstakten?

- Inflyttningen tog fart i juni 2023. Under sommaren blev trycket otroligt högt. Vissa veckor flyttade fem personer in! Det innebar mycket inskrivningsarbete för alla medarbetare från omsorgskontakt, paramedicinare, sjuksköterska och läkare. Kommunen berättade att vi ansågs som förstahandsvalet bland äldreboendena i kommunen. Det var såklart väldigt roligt.

När blev boendet fullbelagt?

- Boendet blev fullbelagt i april 2024. Intresset för Nyckelharpan är fortfarande stort. Nu är situationen i kommunen den omvända! Det är brist på platser på äldreboende i Upplands Väsby!

Peter Ceder; vad vill du säga om det arbete som verksamheten gjort för att nå denna framgång?

- Att bygga upp en så stor verksamheten där man ständigt rekryterar nya kollegor samtidigt som man lär känna alla nya äldre som flyttar in och samtidigt göra det med en så hög kvalitet i en ny fastighet är mycket imponerande. Att vi inom ett år blev ett förstahandsval för de äldre är otroligt starkt gjort av Nyckelharpans medarbetare med Ewa i spetsen. Det handlar såklart om att arbeta systematiskt med mod, energi och entusiasm. Ledarskapet och lokalkännedomen är avgörande.

Karla, hur skulle du sammanfatta tiden från Nyckelharpans öppnande fram till nu?

 - Jag är så glad att jag fick chansen att vara med om detta tillsammans med så bra kollegor. Det har varit mycket lärorikt och roligt. Vi har haft våra uppgångar och utmaningar. Vi har inte haft en enda tråkig dag! Det har varit så roligt att se huset fyllas med boende och medarbetare. Äntligen är Nyckelharpan fullt!