Så här arbetar vi

På Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende är du som bor hos oss den viktigaste personen. Vi vill tillsammans med dig och dina närstående stödja och hjälpa dig att leva ditt liv och få fortsätta vara den du är.

Vårt sätt att arbeta präglas av våra värderingar:

Omtanke – står för vår ambition att alltid ge bästa möjliga livskvalitet för de som bor hos oss.

Respekt – för oss har alla lika värde. Vi bemöter alla med närvaro och respekt. Med ett respektfullt bemötande och arbetssätt är målet för oss att de som bor hos oss, eller som är närstående ska känna trygghet.

Kunskap - förtroendet för oss bygger på det vi erbjuder i form av faktisk kunskap, vår professionalism. Som kunskapscentrum ska vi generera, praktisera och sprida kunskap. 

När du flyttar till oss får du en kontaktman, som tillsammans med dig och närstående planerar hur du vill att din dag ska se ut och vad du behöver hjälp och stöd med. Sjuksköterskan har det heltäckande ansvaret för din omvårdad. Hos oss finns alltid tillgång till en sjuksköterska under hela dygnet. Vi har också fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare som arbetar i team tillsammans med övrig personal för att hjälpa och stödja dig i att leva ditt liv.

Tillgänglig läkare

Om du behöver utökad medicinsk vård kan du tryggt bo kvar hos oss. Vi har läkare i tjänst alla vardagar. På kvällar, helger och nätter har Stockholms Sjukhems läkare jour.

På vård- och omsorgsboendet arbetar en rehabgrupp med arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Alla i teamet ser till det friska hos varje person. Vi utgår från dina förmågor och arbetar efter ett ”vardagsrehabiliterande förhållningssätt”. Rehabgruppen arbetar tätt ihop i ett team tillsammans med sjuksköterska och kontaktman.

Tillgång till präst

I anslutning till verksamheten finns ett kapell och tillgång till präst som du kan vända dig till vid behov. 

Vi finns som hjälp och stöd för dig som behöver och du kan tryggt bo kvar hos oss även när livets slut närmar sig. Vi har lång erfarenhet av och kunskap om vård i livets slutskede. Vi ger ett professionellt omhändertagande i livets slut, både fysiskt, psykiskt och existentiellt.

Många olika aktiviteter

Musik, konst, högläsning, frukostklubb, sommarcafé, pubafton - vi har ett rikt utbud av aktiviteter som ger upplevelser för alla sinnen.

Läs mer om våra aktiviteter 

Bli volontär hos oss

Vill du komma hit och hjälpa till och berika någons vardag? Du kan träffa samma person varje gång eller en hel grupp med boende för att till exempel spela spel eller läsa tillsammans.

Här kan du läsa mer om hur du blir volontär

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2019-03-27 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan