Hur får jag en plats?

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för dig som har stora behov av service, vård och omsorg. För att kunna få en plats behövs ett biståndsbeslut från biståndshandläggaren i din stadsdel/kommun. 

Du får välja

När du fått beslut om plats på vård- och omsorgsboende ställer du dig i kö till ett boende via biståndshandläggaren i din stadsdel/kommun.

Om du har frågor om vård- och omsorgsboende på Stockholms Sjukhem kan du kontakta verksamhetschef eller enhetschef.

Olika boendeformer

Demensboende och somatiskt boende

Det finns olika former av vård- och omsorgsboenden. Demensboende är boende för den som drabbas av en demenssjukdom. Somatiskt boende är till för dig som har en kroppslig sjukdom eller fysiska funktionshinder. I vård- och omsorgsboendet betalar du hyra och avgifter för vård och omsorg samt för mat.

Du kan söka information och jämföra de olika boenden som du är intresserad av på både Stockholms stads webbplats och söktjänsten Seniorval. Önskar du mer information kan du också läsa mer via Socialstyrelsens webbtjänst Äldreguiden.

Boende för personer under 65 år med demensdiagnos

Boendet riktar sig till personer under 65 år med demensdiagnos. Vi tar emot personer från hela Stockholms län, och tecknar ett s.k. individavtal med den kommun/stadsdel som den boende är skriven i.

Du som är intresserad av en plats i boendet tar kontakt med biståndshandläggaren i den kommun/stadsdel där du är skriven. 

Boende för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada

Boendet riktar sig till personer under 65 år med förvärvade hjärnskador. Stockholms Sjukhem tar emot personer från hela länet, och tecknar ett s.k. individavtal med den kommun/stadsdel som den boende är skriven i.

Du som är intresserad av en plats i boendet tar kontakt med biståndshandläggaren i den kommun/stadsdel där den boende är skriven.

Möjlighet att besöka oss

Vill du komma på besök och se vårt fina boende på Kungsholmen innan du gör ditt val?

Vi har öppna visningar kl.15.30 varje torsdag jämna veckor. Vi möter upp i huvudentrén på Mariebergsgatan 22. Vi vänder oss till dig som är intresserad av att se vårt boende, både för egen del eller för närståendes behov

Öppna visningar:

15 nov, kl.15.30, föranmälan behövs inte

29 nov, kl.15.30, föranmälan behövs inte

13 dec, kl.15.30, föranmälan behövs inte

Kontakt

verksamhetschef Therese Lindberg 

 08-617 93 32

Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem

Vård- och omsorgsboendet på Stockholms Sjukhem består av 99 moderna lägenheter med centralt läge på Kungsholmen. Vi är ett privat vård- och omsorgsboende som ägs och drivs av en stiftelse utan vinstsyfte.

Läs mer om den äldreomsorg och olika boenden vi erbjuder på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2018-11-06 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan