Hur får jag en plats?

Äldreboende är en boendeform för dig som har stora behov av service, vård och omsorg. För att kunna få en plats behövs ett biståndsbeslut från biståndshandläggaren i din stadsdel/kommun. 

Du får välja

När du fått beslut om plats på äldreboende ställer du dig i kö till ett boende via biståndshandläggaren i din stadsdel/kommun.

Om du har frågor om stiftelsen Stockholms Sjukhems äldreboenden; Nyckelharpan, Vallgossen och Hornskroken, kontakta boendets verksamhetschef eller enhetschef (kontaktuppgifter hittar du på respektive boendes webbsida).

Om du har frågor om våra kommande äldreboenden; Mosaiken i Bromma eller Poesin i Nacka- kontakta äldreomsorgschef Peter Ceder (peter.ceder@stockholmssjukhem.se) eller på tel: 08-122 892 25.

Våra boenden erbjuder olika boendeformer

Demensboende och somatiskt boende

Det finns olika former av vård- och omsorgsboenden. Demensboende är boende för den som drabbas av en demenssjukdom. Somatiskt boende är till för dig som har en kroppslig sjukdom eller fysiska funktionshinder. På våra boenden betalar du hyra och avgifter för vård och omsorg samt för mat.

På Södermalm (Hornskroken) har vi demensboende. På Kungsholmen (Vallgossen) och i Upplands Väsby (Nyckelharpan) har vi både demensboende och somatiskt boende. I februari öppnar vi ett nytt äldreboendet på Bromma sjukhus (Mosaiken)

Du kan söka information och jämföra de olika boenden som du är intresserad av på både Stockholms stads webbplats och söktjänsten Seniorval

Boende för personer under 65 år med demensdiagnos

På Vallgossen på Kungsholmen har vi boende som riktar sig till personer under 65 år med demensdiagnos. Vi tar emot personer från hela Stockholms län, och tecknar ett s.k. individavtal med den kommun/stadsdel som den boende är skriven i.

Du som är intresserad av en plats i boendet tar kontakt med biståndshandläggaren i den kommun/stadsdel där du är skriven. 

Boende för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada

På Vallgossen på Kungsholmen har vi även boende som riktar sig till personer under 65 år med förvärvade hjärnskador. Stockholms Sjukhem tar emot personer från hela länet, och tecknar ett s.k. individavtal med den kommun/stadsdel som den boende är skriven i.

Du som är intresserad av en plats i boendet tar kontakt med biståndshandläggaren i den kommun/stadsdel där den boende är skriven.

Avlastningsboende

På vårt boende på Söder, Hornskroken, erbjuder vi avlastningsboende. Du som är intresserad av en plats i boendet tar kontakt med biståndshandläggaren i den kommun/stadsdel där du är skriven. 

Äldreomsorgen på Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem har vård- och omsorgsboendet på Kungsholmen och demensboendet Hornskroken på Söder. Under 2023-2025 öppnar vi tre nya äldreboenden i länet. Vi är en idéburen vårdgivare och bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte.

Läs mer om den äldreomsorg och olika boenden vi erbjuder på Stockholms Sjukhem

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-10-24 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan