Lämna synpunkter och förslag

En god vård omfattar omtanke och respekt för våra patienter, boende och deras närstående, men förtroendet för oss bygger också på den kunskap vi erbjuder. Vi vill gärna veta dina synpunkter och åsikter.

Dina synpunkter

Kontaktuppgifter

Det går bra att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig personligen.