Lämna synpunkter

En god vård bygger på engagemang och omtanke om patienter, boende och närstående, men förtroendet för oss bygger också på den kunskap vi erbjuder. Vi vill gärna att du delar med dig.

Du kan ge synpunkter, klagomål och beröm direkt till Stockholms Sjukhem i formuläret nedan.

Om du inte kan ange tidpunkt ange tidsperiod eller annat under beskrivning av ärendet.
Obs! Skriv ej personuppgifter i beskrivningen såsom namn och personnummer.