En vanlig dag för Ingrid börjar på kontoret där hon först läser på om sina patienter innan hon packar de material och läkemedel som behövs till dagens olika besök. När det är klart väntar ett kort morgonmöte med teamet som består av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, undersköterskor och sjuksköterskekollegor. ASIH har verksamhet dygnet runt med dag-, kväll- och helgpass, nätterna bemannas av personal som bara jobbar natt.

Jag gillar att köra och tar gärna någon av våra elbilar, de glider fram tyst och är automatväxlade 
– Vår enhet har fyra team med cirka sju sjuksköterskor i varje. Mina kollegor är verkligen fantastiska, kompetenta och omtänksamma. Det finns en anda som präglas av öppenhet och att man hjälper och stöttar varandra.

Miljövänliga bilar

Efter en gemensam frukost är det dags för det första besöket av cirka fyra. En del åker bil mellan patienterna, andra cyklar.
– Jag gillar att köra och tar gärna någon av våra elbilar, de glider fram tyst och är automatväxlade. Bilresorna blir en naturlig paus och ett tillfälle till reflektion mellan besöken. Det saknade jag när jag jobbade på avdelning där det kunde vara svårt att få tid till andrum.

Börjar på plus

Genom en app går det att se var och när besöken ska göras under dagen samt kontaktuppgifter till patienterna. Man loggar in när man kommer till patienten och ut när man går, då kan även kollegorna se var man är. Just mötet i hemmet är något Ingrid uppskattar. De har hög kontinuitet och hon träffar oftast samma patienter och har därför tid till att bygga en relation.

– Och det är verkligen häftigt, man får se allt ifrån slott till koja! När man kommer hem till någon och ser hur de bor kommer man personen närmare direkt. Som sjuksköterska ligger man redan på plus när man kliver innanför dörren eftersom de flesta uppskattar att vi gör hembesök.

Varierande arbetsuppgifter

Jobbet i sig är utmanande, du vet aldrig vad du möts av när du öppnar dörren till någons hem. Att vara trygg i sig själv och självständigt kunna planera och prioritera sin dag är en förutsättning. De största patientgrupperna är palliativa och kroniskt sjuka. Att möta många olika sjukdomstillstånd ingår i tjänsten. Sätta dropp, blodtransfusioner, sår- och stomiomläggning samt att handha läkemedelspumpar är några av arbetsuppgifterna.
Vi gör det möjligt för patienten att vara hemma med sina nära och kära istället för att ligga på sjukhus. Det handlar ju om avancerad sjukvård i hemmet som innebär att vi gör det mesta som en sjuksköterska gör på ett sjukhus, säger Ingrid.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att jag kan ge en patient i taget fullt fokus, vilket gör att jag kan stötta, lyssna och fånga upp problem. Och att jag känner en tillfredställelse i att ha gjort ett bra jobb när dagen är slut.