Utvecklas inom din yrkesroll

Vi tycker om att se våra medarbetare växa och utvecklas. Därför satsar vi på dig som arbetar hos oss. Alla medarbetare har individuella utvecklingsplaner och vi har även en gemensam årlig utbildningsplan och ett eget ledarutvecklingsprogram.

Stockholms Sjukhem har en bred verksamhet med kompetensområden som överlappar varandra. Det ger dig stora möjligheter att bredda din kompetens – om du vill – utan att byta arbetsgivare.

Många kompetensmodeller

För oss är det viktigt att du har arbetsuppgifter där dina kunskaper, dina erfarenheter och dina förmågor tas tillvara på ett bra sätt. Din kompetens är vår viktigaste resurs och vi har kompetensmodeller för de flesta yrkeskategorier.

Vi arbetar i team för att ge varje person den bästa vården och omsorgen. I teamet samarbetar alla yrkeskategorier, vilket också ger dig som medarbetare trygghet och möjlighet att utvecklas.

Medarbetare med handledarutbildning

Våra medarbetare har hög akademisk kompetens och genom en strategisk satsning har vi många medarbetare med handledarutbildning. Du som är intresserad av akademisk vidareutbildning eller vill forska kan få stöd av stiftelsens forskningsenhet.

Forskning, utveckling och utbildning

FoUU-enheten är en resurs för kompetensutveckling inom Stockholms Sjukhem. Under åren har ett flertal av våra medarbetare doktorerat eller tagit ut magister-/masterexamen i samverkan med vår forskningsenhet. Vi är godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-05-09 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan