Praktisera hos oss

Varje termin tar vi emot studenter för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) på våra vårdenheter i Bromma och på Kungsholmen. Studenterna kommer från läkar-, sjuksköterske-, undersköterske-, arbetsterapeut-, dietist-, logoped- och fysioterapeututbildningar. 

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) arbetsplatsförlagda lärandet (APL) och lärande i arbete (LIA)

Vi samarbetar med Karolinska Institutet, Marie Cederschiöld högskola, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmets högskola. Platser för VIL planeras i samråd med respektive enhetschef och AKA. Vi samarbetar med ett antal skolor och yrkeshögskolor som har undersköterskeutbildning inom Stockholmsområdet. I mån av plats tar vi också emot studerande från skolor utanför Stockholm.

Praktikplats ordnas endast genom skolan.

Studenternas åsikt är viktig

Vi ser studenterna som ett viktigt och stimulerande inslag på våra vårdenheter. För att kunna erbjuda så bra praktikplatser som möjligt tar vi alltid del av studenternas erfarenheter och åsikter som vägledning i vår framtida kvalitetsutveckling.

Visas enbart i Umbraco för redaktörer
Uppdaterad 2023-04-12 Webbredaktör: Mariana Lind Skriv ut sidan